کاکو (Kako)

کاکو (Kako)

تولیدات برند کاکو شامل محصولاتی از شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا می باشد که با فرمولاسیونهای جدید و دربسته بندی های جذاب و سیستم های متفاوتی تولید گردیده و هم چنین با بهره گیری از استانداردهای روز دارویی جهانی، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند. 

خرید مالت گربه

مالت گربه کاکو

در تولیدات بسیار با کیفیت محصولات کاکو، تجارب ارزشمند بیست سال تولید مجموعه پرسا به خوبی استفاده شده است.

شیرخشک سگ و گربه کاکو

خرید شیرخشک سگ و گربه کاکو

تولیدات برند کاکو شامل محصولاتی از شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا می باشد که با فرمولاسیونهای جدید و دربسته بندی های جذاب و سیستم های متفاوتی تولید گردیده و هم چنین با بهره گیری از استانداردهای روز دارویی جهانی، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند. 

خرید مالت گربه

مالت گربه کاکو

در تولیدات بسیار با کیفیت محصولات کاکو، تجارب ارزشمند بیست سال تولید مجموعه پرسا به خوبی استفاده شده است.

شیرخشک سگ و گربه کاکو

خرید شیرخشک سگ و گربه کاکو