کاکو |

کاکو |

تولیدات برند کاکو شامل محصولاتی از شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا می باشد که با فرمولاسیونهای جدید و دربسته بندی های جذاب و سیستم های  متفاوتی تولید  گردیده و هم چنین با  بهره گیری از استاندارهای  روز دارویی جهانی  به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند. در تولیدات بسیار با کیفیت محصولات کاکو، تجارب ارزشمند بیست سال تولید مجموعه پرسا به خوبی استفاده شده است.

تولیدات برند کاکو شامل محصولاتی از شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا می باشد که با فرمولاسیونهای جدید و دربسته بندی های جذاب و سیستم های  متفاوتی تولید  گردیده و هم چنین با  بهره گیری از استاندارهای  روز دارویی جهانی  به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند. در تولیدات بسیار با کیفیت محصولات کاکو، تجارب ارزشمند بیست سال تولید مجموعه پرسا به خوبی استفاده شده است.