سلین (Celine)

سلین (Celine)

شرکت پروتئین ایمن تاب با تجربه چند ساله خود در بخش تولیدات غذای خشک حیوانات خانگی در راستای توجه به نیازهای مشتریان با سلایق متفاوت توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت، برند سلین را ویژه سگ های نژاد بزرگ به بازارعرضه کرده است.

برند سلین با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و انواع مکمل های ویتامینه و معدنی ایرانی، کنترل شده در بخش کنترل کیفیت شرکت پروتئین ایمن تاب تولید گردیده است. رژیم پروتئینی وکربوهیدارتی محصولات برند سلین، مناسب برای سگ های نژاد بزرگ می باشد. این محصول با  قیمت مناسب و اقتصادی می تواند جوابگوی نیاز خریداران باشد.

شرکت پروتئین ایمن تاب با تجربه چند ساله خود در بخش تولیدات غذای خشک حیوانات خانگی در راستای توجه به نیازهای مشتریان با سلایق متفاوت توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت، برند سلین را ویژه سگ های نژاد بزرگ به بازارعرضه کرده است.

برند سلین با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و انواع مکمل های ویتامینه و معدنی ایرانی، کنترل شده در بخش کنترل کیفیت شرکت پروتئین ایمن تاب تولید گردیده است. رژیم پروتئینی وکربوهیدارتی محصولات برند سلین، مناسب برای سگ های نژاد بزرگ می باشد. این محصول با  قیمت مناسب و اقتصادی می تواند جوابگوی نیاز خریداران باشد.