کور شدن سگ در اثر مصرف قند

سگ ها همانند تمام موجودات لوازالمعده دارند.

لوازالمعده یا پانکراس چند بخش دارد و هورمون های مختلفی تولید می کند. یکی از هورمون هایی که توسط سلول هایی به نام بتا در پانکراس است ، وظیفه  اش تولید  انسولین در بدن سگ است.

اگر ساده و مختصر بخواهیم بگویم ، انسولین مانند کلید دروازه عمل می کند و سبب می شود قند به ارگان حیاتی مانند مغز برسد. حال اگر انسولین نباشد مغز نمی تواند خوب کار کند و نخواسته حیوان بیهوش می شود.

ارگان بعدی چشم است. عدسی تغذیه ان از قندی به نام فروکتوز است که در صورت نرسیدن قند به عدسی آب و کمی پروتئین به داخل چشم رفته و عدسی کدر می شود

پس تصور اینکه سگ ها نباید غذا هایی که دارای شیرینی هستند را مصرف کنند کاملاً نادرست است چون سگ ها نیز مانند تمام موجودات هم انسولین دارند و هم دچار دیابت می شوند و نبود انسولین سبب بیمتری دیابت و کدورت عدسی می شود نه مصرف قند.

نویسنده : دکتر مجید ذاکریان (بورد تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک)

۰ نظر

ثبت نظر

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید