۰

مقابله با استرس حیوانات

حس شنوایی حیوانات قوی تر از انسان است.

به عبارتی امواج فرا صوت را می شنوند. بنابراین صدای رعد و برق و امواج زلزله حیوانات را بسیار مضطرب و هیجان زده می کند.

در این مواقع حیوانات را در آغوش بگیرید.

از داروی آرامبخش مانند دیازپام یا کلونازپام ۲ میلی گرمی به مقدار یک هشتم به کوچولوی خود دهید.

همچنین شربت زعفران آرامبخش خوبی برای حیوانات است.

۰ نظر

ثبت نظر

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید