طریقه پردازش چهره و صورت توسط سگ ها

برای سالیان متمادی، شناسایی و ارتباط چشمی میان سگ سانان و انسانها، امری بی بدیل بوده است اما مطالعه ایی علمی به منظور اثبات این ارتباط صورت نپذیرفته بود. این برای نخستین بار است که توانایی شناسایی چهره در سگ سانان به همراه ردیابی حرکت چشم، مورد بررسی قرار می گیرد.

محققان در دانشگاه هلسینکی به بررسی رفتارهای ناخودآگاه سگ سانان در تشخیص چهره افراد از طریق عکسهای شبیه به هم پرداختند و در عین حال، نوع و مسیر نگاه این پستانداران را نیز از طریق گیرنده هایی ویژه مورد بررسی قرار دادند .

در بخشی دیگر از این مطالعه، محققین تصاویری وارونه از افراد و چهره ها را در اختیار این حیوانات قرار دادند و نوع و میزان واکنش آنها را مورد بررسی قرار دادند. همانند بسیاری از انسانها، سگ سانان نیز مدتی کوتاه را صرف شناسایی دقیق این چهره میکنند. در واقع، شناسایی این چهره ها اندکی زمان بر تر از تشخیص عادی توسط این حیوانات است .

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سگ سانان نیز توانایی آنالیز خواص فیزیکی تصاویر را داشته و این اطلاعات معنای مشخصی را برای آنها ایجاد میکند. همچنین، سگ سانان توانایی تفریق مناسب چهره افراد مختلف از یکدیگر را داشته و این نکته بدان معناست که سگ سانان نیز همانند انسانها توانایی پیشرفته ایی را در تشخیص چهره افراد دارند.

۰ نظر

ثبت نظر

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید