۰

تخم های رنگی پرندگان

یک مطالعه جدید نشان می دهد که پرندگان بخصوص هنگام رسیدن به تخم های خود ، دنیایی رنگارنگ تر از ما می بینند.

برخلاف انسان ها ، پرندگان می توانند نور ماوراء بنفش UV را ببینند و چشمان آن ها دارای گیرنده های چهار رنگ به جای سه رنگ هستند ، به این ترتیب آن ها می توانند تفاوت موجود بین رنگ ها را بهتر تشخیص دهند.

محققان دریافته اند که در حالی که بیشتر تنوع رنگی موجود در پوسته های تخم به طور یکسان توسط انسان ها و پرندگان قابل مشاهده می باشد ، دسته ای از رنگ ها که چشم های ما قادر به دیدن آن ها نیستند ، می تواند نقش مهمی در زندگی پرندگان داشته باشد. به عنوان مثال ، ما رنگدانه مربوط به اشعه ماوراء بنفش را نمی توانیم ببینیم که آن ممکن است در پرندگان برای ایجاد تمایز بین تخم های خود و دیگر گونه ها کمک کند.

در میان مهره داران ، پرندگان در گذاشتن تخم هایی با پوسته های رنگی ، منحصر به فرد هستند ، هرچند دانشمندان بر این باورند که  تخم اصلی و آبا و اجدادی آن ها ، سفید بوده هیچکدام از آن ها در تخم پرندگان رایج نیستند.

اعتقاد بر این است که پرندگان از رنگ استفاده می کنند تا اینکه بتوانند تخم های خود را از شکارچیان تشخیص داده و یا آن ها را پنهان کنند یا از روی تخم های دیگر پرندگان پیدا کنند. رنگ ها یا طرح هایی مثل خال خالی و لکه دارای نقش ساختاری نیز می باشند ، مثلاً ممکن است بعنوان محافظ نور برای جوجه های در حال رشد یا تقویت قدرت پوسته تخم ایفای نقش کنند.

این رنگدانه از دو رنگدانه بدست می آید : biliverdin آبی سبز و پروتوپورفیرین قرمز قهوه ای که هر دو به عنوان محصولات ناشی از فروپاشی هموگلوبین یا رنگدانه قرمز محسوب می گردد که این امر باعث مخفی ماندن یکی از اسرار رنگ آمیزی تخم می شود.

۰ نظر

ثبت نظر

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید