٠٩٣٥٢٥٣٤٠٠٠
رطوبت سنج و دماسنج تراریوم
Habitat Dual Gauge Komodo
ظرف آب و غذای خزندگان
Water Dish Exo Terra
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
ظرف نگهداری خزندگان دوزیستان لاک پشت
Amphibian Home Technic

ظرف نگهداری خزندگان دوزیستان لاک پشت
Amphibian Home Technic

موجود
شروع قیمت :
از : ١٤٠,٠٠٠تومان
تا : ١٤٠,٠٠٠تومان
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
لامپ تراریوم UV-B 10 تریکسی
UV-B 10.0 Trixie 23W
خاک بستر خزندگان
Plantation Soil Exo Terra
دماسنج تراریوم
Habitat Thermometer Komodo
رطوبت سنج دما سنج دیجیتالی تراریوم تریکسی
trixie
لامپ اینفرارد Trixie

لامپ اینفرارد Trixie

موجود
شروع قیمت :
از : ٩٠,٠٠٠تومان
تا : ١٦٠,٠٠٠تومان
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rock Exo Terra
ظرف غذای ویبره دار خزندگان و دوزیستان اگزوترا
Vivicator Exo Terra
غار مارها و مارمولک ها
Snake Cave Exo Terra
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rainforest Exo Terra
محل زندگی خزندگان کوچک
Rock Outcrops Exo Terra
ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

موجود
شروع قیمت :
از : ٤٩,٠٠٠تومان
تا : ٤٩,٠٠٠تومان