٣٣٣٠٠٤٤٤-٠٢١
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rock Exo Terra
ظرف غذای ویبره دار خزندگان و دوزیستان اگزوترا
Vivicator Exo Terra
غار مارها و مارمولک ها
Snake Cave Exo Terra
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rainforest Exo Terra
محل زندگی خزندگان کوچک
Rock Outcrops Exo Terra
خاک بستر خزندگان
Plantation Soil Exo Terra
ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

موجود
شروع قیمت :
از : ٤٩,٠٠٠تومان
تا : ٤٩,٠٠٠تومان
ظرف نگهداری بیضی لاک پشت MPS

ظرف نگهداری بیضی لاک پشت MPS

موجود
شروع قیمت :
از : ٦٤,٠٠٠تومان
تا : ٦٤,٠٠٠تومان
رطوبت سنج تراریوم
Habitat Humidity Gauge Komodo
دماسنج تراریوم
Habitat Thermometer Komodo
رطوبت سنج و دماسنج
Habitat Dual Gauge Komodo
دماسنج و رطوبت سنج Trixie
ظرف نگهداری خزندگان
Faunarium Exo Terra
ظرف آب و غذای خزندگان
Feeding Dish Exo Terra