٠٩٣٥٢٥٣٤٠٠٠
لامپ تراریوم UV-B 10 تریکسی
UV-B 10.0 Trixie 23W
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
ناخن گیر حیوانات سگ گربه پرنده جونده خرگوش خوکچه
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rock Exo Terra
ظرف غذای ویبره دار خزندگان و دوزیستان اگزوترا
Vivicator Exo Terra
غار مارها و مارمولک ها
Snake Cave Exo Terra
سنگ داغ شونده خزندگان
Heat Wave Rainforest Exo Terra
محل زندگی خزندگان کوچک
Rock Outcrops Exo Terra
خاک بستر خزندگان
Plantation Soil Exo Terra
ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

ظرف نگهداری دایره ای لاک پشت MPS

موجود
شروع قیمت :
از : ٤٩,٠٠٠تومان
تا : ٤٩,٠٠٠تومان
رطوبت سنج تراریوم
Habitat Humidity Gauge Komodo
دماسنج تراریوم
Habitat Thermometer Komodo
رطوبت سنج و دماسنج تراریوم
Habitat Dual Gauge Komodo
رطوبت سنج دما سنج دیجیتالی تراریوم تریکسی
trixie
ظرف آب و غذای خزندگان
Feeding Dish Exo Terra
ظرف آب و غذای خزندگان
Water Dish Exo Terra